What’s your gift?

 In Blogs
Spread the love

 

“The meaning of life is to find your gift.
The purpose of life is to give it away.”

– Pablo Picasso

Talent, is dat nu aangeboren of aangeleerd? Een vraag waar de wetenschap tot op de dag van vandaag geen eensluidend antwoord op heeft. Zo zijn er diverse onderzoeken vanuit de genetica en cognitieve psychologie die laten zien dat mensen van nature over een set kernkwaliteiten en talenten beschikken. Volgens hen is het van belang dat je jouw aandacht vooral richt op de ontwikkeling van deze talenten. Daartegenover staan binnen dezelfde onderzoekswereld ook onderzoeken die laten zien dat iedereen in principe in staat is tot het leveren van uitzonderlijke prestaties op een willekeurig aspect. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat je bereid bent om je voldoende voor te bereiden, over een lange adem beschikt en om kunt gaan met tegenslagen en frustraties. Wie er nu gelijk heeft is nog niet onomstotelijk bewezen. Maar wanneer we het onderwijs of werkveld nu inrichten volgens één van beide overtuigingen, dan is de impact groot wanneer dit niet blijkt te kloppen met de werkelijkheid. Je doet in beide gevallen mensen te kort.

Zou de waarheid niet ergens in het midden kunnen liggen? Stel dat het waar zou zijn dat iedereen in staat is om op een willekeurig terrein een uitzonderlijke prestatie te leveren, mits je maar voldoende voorbereiding treft, veel doorzettingsvermogen hebt en goed weet om te gaan met eventuele tegenslagen onderweg. Zou het ons dan niet makkelijker af gaan op die terreinen waar we van nature al een aanleg en intrinsieke voorkeur voor hebben? Of andersom, stel dat het waar zou zijn dat we over een aangeboren set aan kwaliteiten en talenten beschikken. Zouden we in dat geval niet ook gewoon de juiste training en voorbereiding moeten treffen, doorzettingsvermogen nodig hebben om het talent in optima forma te ontwikkelen en om moeten leren gaan met frustraties en tegenslagen onderweg? Lijkt mij wel! Het gaat toch niet vanzelf? Naar mijn idee beschikken we allemaal over een set kernkwaliteiten, talenten, die van nature makkelijk gaan. Met de juiste training, voorbereiding, doorzettingsvermogen en mindset moeten deze vervolgens optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. Het zal dan voor ons makkelijker zijn om op deze talenten een uitzonderlijke prestatie te leveren. Natuurlijk zal het nog steeds een flinke inspanning van ons vragen, maar het zal makkelijker gaan met meer intrinsieke motivatie. Je zult daardoor het idee hebben dat het bijna vanzelf gaat, als in een flow.

Maar weet jij wat jouw talenten zijn? Wat heb jij de wereld te brengen? Wat kom je toevoegen? Heb je dat al scherp? De meeste mensen weten dit vaak niet. Op rationele gronden hebben ze een studiekeuze en een beroepskeuze gemaakt (‘waar valt het meeste te verdienen?’, ‘welke richting geeft mij baanzekerheid?’, etc.). Op de meeste traditionele basisscholen en middelbare scholen krijgen we een breed spectrum aan vakken aangeboden waar we allemaal op dezelfde wijze moeten leren. Veelal legt de docent wat uit en wordt er van de leerlingen verwacht dat ze zelfstandig met de stof aan de slag gaan. Vaak is dit uit een boek en wordt er weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling en toepassing van diverse competenties. Laat staan dat er in de klassen over individuele talenten wordt gesproken. Weet de jeugd waar ze in uitblinken? Over welke competenties ze beschikken en hoe ze deze kunnen inzetten bij diverse vakken? En later in hun dagelijks en werkende leven? In deze tijd waarin kennis voor ons makkelijk en snel toegankelijk is, zijn competenties naar mijn idee veel belangrijker. Het gaat er namelijk niet alleen om wat je weet, maar vooral om wat je ermee doet, hoe je het toepast en waar je het voor inzet. En dan natuurlijk vanuit je talenten, je kracht.

Als we weten wat onze talenten zijn, dan kunnen we deze verder ontwikkelen en ze ook veelvuldig inzetten. We zullen dan merken dat de dingen die we doen makkelijker gaan, alsof de energie vanzelf stroomt. Mozart kon op zijn 4e al zijn eerste stuk spelen. Hij had duidelijk talent op muzikaal vlak en weet er eeuwen later nog steeds mensen mee te raken en inspireren. Wat is ons talent dan? Wat komen wij brengen? En doen we dat al in het werk dat we doen en het leven dat we leiden? Of doen we maar gewoon dag in dag uit wat er van ons verwacht wordt, wat we gewend zijn? Zonder erbij na te denken en gebruik makend van aangeleerde competenties in plaats van competenties die van nature al in ons aanwezig zijn. Is dat niet ook een reden waarom er nu zoveel burn-out gevallen zijn? En als je beseft dat je hierin vast zit, hoe kom je hier dan uit? Durf je keuzes te maken die dicht bij je talenten liggen, maar afwijken van wat je tot nu toe hebt laten zien?

Zelf merkte ik dat ik jarenlang op zoek was naar mijn talent. Ik kon test na test doen of diverse artikelen lezen om maar helder proberen te krijgen wat mijn talent is. Ik zocht het dus vooral buiten mijzelf. En in de tussentijd besteedde ik mijn tijd natuurlijk aan de gevolgen van de keuzes die ik ooit rationeel gemaakt heb (lees: studie en werk). Denk je dat dit tot bevredigende resultaten heeft geleid? Nee, in tegendeel. Ook al kreeg ik een beeld van mijn talenten, mijn onbewuste drijfveren en mijn persoonlijkheidskenmerken, ik wist niet wat ik er precies mee kon in de studie of het werk waar ik op dat moment mee bezig was. Het bleef dus bij een rationeel proces en het werd geen onderdeel van mijn geheel. Erg frustrerend, omdat ik telkens het gevoel had onvoldoende te doen met mijn talenten en daardoor te weinig van betekenis was voor mijn omgeving. Dit gevoel bestaat alleen maar doordat je het vraagstuk rationeel houdt. Het had dus weinig zin om er alleen maar over na te denken.

De sleutel zit wat mij betreft op het niveau van ons hoger bewustzijn. Daarvoor is het nodig ons denkapparaat eens wat vaker met verlof te sturen. Dan ontstaat er ruimte om vanuit ons hart te voelen waar onze aandacht en energie van nature naar toestroomt bij de vraag wat ons talent en unieke bijdrage is. Je zult zien dat het veel duidelijker voor je wordt en dat je ook beter gaat inzien hoe je je talenten kunt inzetten. De antwoorden uit de testen komen dan veel meer tot leven. Het hoeft helemaal niet iets groots of concreets te zijn. Mijn hart gaat bijvoorbeeld sneller kloppen van het voeren van gesprekken met mensen, waarbij ik de ander in beweging of dichter bij zichzelf heb gebracht door middel van inspiratie, enthousiasme, inzicht, een oplossing, helderheid, een verklaring, etc. Dit kan ik natuurlijk op legio manieren toepassen en inzetten. Als ik daarover zou gaan nadenken, dan komen vaak allerlei praktische bezwaren op of onzekerheden die mij zouden remmen zaken hardop uit te spreken of toe te passen. Wanneer ik vanuit mijn hart blijf handelen, zal het van nature veel meer stromen. Dan zet ik de gesprekken en de woorden op de juiste momenten in. Ook zullen die zaken op mijn pad komen of gezegd worden die nodig zijn en waarin de toegevoegde waarde ligt. Zaken die ik vaak niet eens kúnnen bedenken.

In ons korte leven is het van belang te doen wat bij ons past en het beste uit onze talenten te halen, in welke omstandigheden dan ook. Zorg dus dat je helder krijgt wat je talenten zijn. Wanneer je deze eenmaal scherp hebt en goed aanvoelt, dan kun je ze met kleine stapjes beginnen in te zetten in je huidige functie of in je privéleven. Neem die taken aan waarbij je het gevoel hebt je talent erin kwijt te kunnen of neem die rol op je in het team waar jouw kracht van nature stroomt. Het zal dan een stuk makkelijker gaan en je meer energie geven. Stoot daarentegen ook stapje voor stapje steeds meer taken af die de ontwikkeling van jouw talent in de weg staan. Kijk of je hiervoor een samenwerking met een collega of iemand uit je omgeving kunt aangaan, die juist op deze zaken uitblinkt. Mocht je hierbij begeleiding willen, van gedachten willen wisselen over dit thema of jouw eigen ervaringen hiermee willen delen, voel je dan vrij om contact met mij op te nemen.

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search